"Sometimes things don't work out so simply :|"


Photobucket


throwback? oh eto! haha. nagbilog ta rupa dre! laptrip! polka dots pa ang gusto! 😂😂😂😂#throwback#thursday#yobab#nanay#grandma#tbt#musmos (at Aringay)

throwback? oh eto! haha. nagbilog ta rupa dre! laptrip! polka dots pa ang gusto! 😂😂😂😂#throwback#thursday#yobab#nanay#grandma#tbt#musmos (at Aringay)